Men heeft deze scene al vaker gezien
en kijkerd wat weg van de voorgrond

om het totaalbeeld nog even finaal te vergapen
en dan te gaan slapen

maar daar een blik van verlichting
zich van geen file bewust
rijdt een rode auto in de foute richting
vage wandelaars komen van pas
en ginds links hinkt een hond
ongestript in het rond

maar niets zo mak mooi meegenomen
als de top ontstane bomen
tussen alle authentieke auto's bakkerskarren,
boeidozen, lantaarnpalen en urionoirs
die de regie zich kon permitteren
om de epoche te reconstrueren
volgt 1 moderne japanse kers
met exact zijn eigen leeftijd

deze prunus meeleven
de maker voorbijstreven
en bloeiend bezijden
bedoelde getijden
even