<br />
<br />
Als mijn graf nog leeg is, <br />
begraaf me dan; <br />
als het graf dat ik begeer al vol is, <br />
kremeer me dan. 
</p>
<p align="center">
Maak 'n evenrichtingsketen van stof, <br />
en leg die over mijn kist; <br />
knip sassafrasbladeren van papier, <br />
en strooi die over mijn baar. <br />
Begraaf me of kremeer me niet <br />
zonder me eerst 'n teken te geven. 
</p>
<p align="center">
Dan zal aandacht de keten te beurt vallen <br />
lang nadat mijn graf gevuld is; <br />
dan zal invloed de bladeren doen leven <br />
lang nadat mijn vuur gedoofd is. <br />
</p>
<p align="center">
<strong></strong>
</p>