De zeeman
hij hoort de stem der Loreley
hij ziet op zijn horloge
en springt het water in