“Hy is op een toren geklommen,
      En heeft daar touw gedraaid,
 Toen is hy op zee gekommen,
      En werd met roem bezaaid.
  
 Hy wou 't er niet by laten,
      En heeft Saleh geveld.
 Toen hebben heeren Staten
      Hem aangesteld als held.
  
 Toen is hy aangekomen
      In 't roofziek Engeland.
 Dat heeft hy zonder schromen
      Belegerd en verbrand.
  
 Hy heeft veel christenslaven
      Met vryheid overstrooid.
 Toen hebben Neêrlands braven
      Zyn glazen ingegooid.
  
 Tot afschrik van verraders
      Toen hy de zee bevoer,
 Was zyn naam bestevader,
      Zyn vrouw was bestemoêr.”
 Hy gaf de eer den Heere,
      En was als Christen groot.
 Toen kreeg hy door zyn kleeren
      Een kogel, en was dood.’