Ik ben zwanger
van een vreugde
die mijn hartstocht
leven doet,
vurig maakt en opgetogen,
levenslust vult mijn gemoed,

in mij groeit het
en beweegt,
banend zich
een weg naar boven
waar het juichen wil
in strofen
om de Schepper
te verhogen
die mij weefde
in de moederschoot,
leven aan en in mij bood,

mij door een soort
van navelstreng
met heel mijn wezen
aan Zich bindt
totdat ik eeuwig mij
bij Hem bevind.


Uit de bundel "Verrassend uitzicht" (2013)