ternauwernood
aan de dood
ontsnapt

geschrokken
bijna vertrokken
van d' aard

geknakt
bijna afgepakt
dit leven

bezeerd
totaal geblesseerd
van binnen en buiten

kwetsbaar
door veel gevaar
omgeven

a-ritmisch tikkende
bijna verstikkende
hart

stoppen 
van hartenkloppen
beangstigend bestaan

plotseling
verandering
van leven

voortaan ontfermen
je leven beschermen
als een kostbare schat

beseffen
zonder stem verheffen
dat alles anders wordt


uit: Schijnbaar mens