Zoekend naar een èchte engel
in de buurt of in de stad,
wanneer zal ik hem eens vinden
en verschijnt hij op mijn pad?

Hoor ik nu een engel spreken?
"Wees niet bang en luister goed,
want ik zal je nu vertellen
hoe jij engelen ontmoet".

Want de eng'len uit de hemel
zijn ook hier heel erg dicht bij,
zonder ze te zien of horen,
zorgen ze voor jou en mij.

Kijk eens naar de blauwe luchten,
hoor het ruisen van de wind,
wees niet bang en stel je open,
zodat je de engel vindt.

Hoor de stem die soms iets fluistert
wat het beste is voor jou
en als je daar goed naar luistert,
leeft de engel ook in jou.

Knijp je ogen even samen
Bij een kaars die straalt van licht,
in die schitterende stralen,
krijgt de engel een gezicht

Engelen kun je ook voelen
in een woord of in een lied,
vullen ze jouw hart met liefde,
troosten ze je bij verdriet.

In de ogen van een ander
schijnt soms een bijzonder licht,
door die ogen straalt een engel
en verlicht ook jouw gezicht.

Wees gastvrij voor vluchtelingen
En een ieder zonder "thuis"
want zonder het ooit te weten
is er een engel in je huis.

Als je zoekt dan zul je vinden
en een engel raakt je aan
Wees niet bang, wees als Maria
dan zal een engel met jou gaan.