{mp3}verheij_hetlichtweerkaatst{/mp2}

 Het Licht
weerkaatst
in 't oude
jaar
van wat er
is geweest....

weerspiegelt
straks
in onze ziel
het aller-
allermeest....

en alles
wat nog
komen zal
schijnt
nu nog
onbekend.....

't is eb
en vloed
een eigen
taal
alleen door
't Licht
gekend......

Uit: Schijnbaar mens (2002)