Elk jaar
wanneer
het donker
wordt
dan komt
het Licht
nabij

Elk jaar
wanneer
het kouder
wordt,
omhult
de warmte
mij

Elk jaar
verwachting
door
Zijn Kind,
geboren
in een
stal


Elk jaar
de hoop
en
het geloof,
dat Zijn Kind
verlossen
zal.


Uit: Schijnbaar mens (2002)