Door het donker
naar het Licht
in tijden
van bezinning
de inkeer
geeft meer
zicht,
herstelt
-verstild-
het evenwicht
in leven
vol verwarring.
Door het donker
naar het Licht
loop 'k
in gedachten
met Hem mede.
Zijn weg,
zo lijdzaam-
onverlicht,
alleen voor mij,
heeft Hij
geleden.

Door het donker
naar het Licht
is Hij ons voorgegaan
Zijn dood
scheen donker
... totdat Hij
in 't Licht
is opgestaan.
Door het donker
naar bezinning
van de stilte
naar het licht
van Zijn dood
naar overwinning,
Zijn vergeving
geeft mij zicht
door het donker
naar het Eeuwig Licht.


uit: Schijnbaar mens (2002)